AZ INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSIngatlan adávételi szerződés


Az ingatlan adásvételi szerződésnek számtalan követelménynek kell megfelelnie. A követelmények egy része abból adódik, hogy az ingatlan adásvételi szerződés alapján a vevő akkor szerzi meg az ingatlan tulajdonjogát, ha a szerződés alapján a földhivatal azt bejegyzi az ingatlan-nyilvántartásába.

Az ingatlan adásvételi szerződés követelményei

A követelmények egy része az ingatlan adásvételi szerződés tartalmát befolyásolják.

Az ingatlan adásvételi szerződés sokkal több megkötéssel jöhet létre, kötelező jogi képviselet mellett.

A felek adatai

Ezért szükséges, hogy az ingatlan adásvételi szerződés tartalmazza a magánszemély családi és utónevét, ideértve a születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét, továbbá a személyi azonosítóját. Amennyiben az ingatlan adásvételi szerződésben érintett statisztikai számjellel rendelkező szervezet is, úgy ennek megnevezését, statisztikai azonosítóját, székhelyét, a bírósági, illetőleg cégbírósági bejegyzésének számát is tartalmaznia kell a szerződésnek.

Az ingatlan megjelölése

Az ingatlan pontos megjelölése és az érintett tulajdoni hányad, a jog pontos megjelölése, a jogváltozás jogcíme feltüntetendő az ingatlan adásvételi szerződésben. A szerződő felek állampolgárságra vonatkozó nyilatkozata adózási, illetve az ingatlanokkal kapcsolatos tulajdoni korlátozások miatt lényeges.

Formai kellékek az ingatlan adásvételi szerződés esetében

Az ingatlan adásvételi szerződés minden lapján szerepelnie kell a szerződő felek, az ellenjegyző, illetve tanúsító személyek aláírásának.

A tulajdonjog keletkezésére, módosulására ingatlan adásvételi szerződés alapján abban az esetben van lehetőség, ha az közokirat, vagy azt ügyvéd ellenjegyezte. Az ingatlan adásvételi szerződés olyan ellenjegyzés alapján keletkeztet tulajdonjogot, amely tartalmazza az ellenjegyző személy nevét, aláírását, irodájának székhelyét, az ellenjegyzés időpontját és az „ellenjegyzem” megjelölést. Az ügyvéd által teljesített ellenjegyzés érvényességének további feltétele a szárazbélyegző lenyomata.

Ingatlan adásvételi szerződés kötése meghatalmazott útján

Ha az okiratot a nyilatkozattevő helyett meghatalmazott írta alá, illetve látta el kézjegyével, csatolni kell a meghatalmazást is, amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani. Ha a felet a közjegyzői okirat elkészítésénél meghatalmazott képviseli, az ingatlan-nyilvántartási eljárásban azt a magánokiratban foglalt meghatalmazást is el kell fogadni, amelyben a fél aláírását közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Eladó családi házak adásvételi szerződése

Az eladó családi házak esetében az ingatlan adásvételi szerződésben több szempontot is figyelembe kell venni. Ilyen szempontok lehetnek a különböző engedélyezéssel kapcsolatos kérdések, az eladó családi házakon fennálló közös tulajdon kérdései... Ingatlan adásvételi szerződés eladó családi házak esetén >>>

Ingatlan adózás

Az ingatlan átruházásából, az ingatlan adásvételi szerződés alapján megszerzett jövedelem - más jövedelmekhez hasonlóan - adóköteles. Az ingatlan adózása eltérően alakul attól függően, hogy az ingatlan eladója magánszemékyént, egyéni vállalozóként vagy gazdasági társaságként jár el... Ingatlan adózás >>>