ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS SPECIÁLIS ESETEI

Minden ami adásvétel


Az adásvételi szerződés
speciális esetei

Megtekintésre vagy próbára vétel

A magyar jog ismeri a megtekintésre vagy próbára vétellel történő adásvételi szerződést. Ebben az esetben a vevő kötelessége az adásvételi szerződés tárgyának megvizsgálása. Megtekintésre vétellel történő adásvétel esetén az adásvételi szerződés eladója által tűzött határidőig a vevő nem nyilatkozik, úgy a szerződés nem hatályos, míg próbára vétel esetén a vevőnek nyilatkoznia kell, amennyiben nem kívánja az adásvételt.

Az elővásárlási jog

Az adásvételi szerződés speciális esetét jelenti az elővásárlási jog mellett történő adásvétel. Elővásárlási jog alapján az adásvételi szerződés eladója köteles az elővásárlási jog jogosultjának megvételre felajánlani, amennyiben arra vételi ajánlatot kap. Amennyiben ennek az ajánlatnak a tartalmát az elővásárlási jog jogosultja magáévá teszi, úgy az adásvételi szerződés az elővásárlásra jogosult és az eladó között jön létre. Amenyiben az elővásárlási jog jogosultja nem nyilatkozik, úgy az eladó az adásvételi szerződést a vevővel megkötheti. Egyes esetben az elővásárlási jog jogosultja helyett más is gyakorolhatja az elővásárlási jogot. Ezek a szabályok irányadók arra az esetre is, ha az elővásárlási jogot nem szerződésben kötötték ki a felek, hanem az jogszabály alapján illeti meg valamely jogosultat.

A visszavásárlási jog

A visszavásárlási jog alapján az adásvételi szerződés eladója nyilatkozhat az adásvételi szerződés vevője felé, hogy az eladott dolgot vissza kívánja vásárolni. Amennyiben az adásvételi szerződés eladója így nyilatkozik, a visszavásárlás létrejön, az adásvételi szerződés vevője köteles a szerződés tárgyát az eladó tulajdonába adni. Visszavásárlás joga legfeljebb öt évre köthető ki és csak az adásvételi szerződéssel egyidejű írásbafoglalás esetén. A visszavásárlási ár egyenlő az adásvételi szerződésben meghatározott vételárral.